رزومه

بخشدار لواسانات

سوابق مدیریتی :

شهردار منطقه22

معاون امور اجتماعی و فرهنگی مناطق16،21،13 شهرداری تهران

رئیس آموزش و اطلاع رسانی و ستاد مدیریت بحران مناطق 16،21،13 شهرداری تهران

عضو هیات مدیره شرکت عمرانی

مشاور عالی امور فرهنگی کارگروه نخبگان فرهنگستان هنر

دوره های آموزشی تخصصی  طی شده :

مدیریت بازرگانی، بهبود سازمانی، بودجه جامع

تشریح مدل تعالی سازمانی(EFQM).توسعه دیدگاه ها مدیریتی

با رویکرد استفاده بهینه منابع مالی

آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات

آشنایی با رویکرد مدیریت محله ،آشنایی مدیران با فنون مالی

دوره های شغلی و عمومی(حقوق انتخابات) 

سوابق اجتماعی :

رزمنده و ایثار گر (دوران دفاع مقدس)بسیجی

فرمانده حوزه بسیج 211- مقداد

بخشداری نمونه استان تهران-1391

مدیر نمونه  شهرداری تهران(منطقه16)-1388